23 lipca minęło 10 lat od momentu kiedy rozpoczęła się przygoda z górami i ze zdjęciami. Pierwsza poważna wycieczka (na Śnieżkę) miała miejsce 23 lipca 2003 roku. Moim ówczesnym aparatem był kiepski analogowy kompakt Vivitar. Od tej pierwszej wyprawy prowadziłem przez całe 10 lat szczegółową ewidencję wszystkich swoich wyjść w góry, gdzie skrupulatnie liczyłem kilometry,…